Další informace

Výstupem projektů jsou také výukové materiály. Ty jsou vhodné pro odbornou veřejnost.

» Znakový klíč – bodové znaky (k dispozici ZDE)

» Znakový klíč – liniové znaky (k dispozici ZDE)

» Znakový klíč – areálové znaky (k dispozici ZDE)

» Kartogram (k dispozici ZDE)

» Kartodiagram (k dispozici ZDE)

» Topografický podklad (k dispozici ZDE)

» Digitální modely reliéfu (k dispozici ZDE)

» Nadstavbové kompoziční prvky – fotografie (k dispozici ZDE)

» Nadstavbové kompoziční prvky – grafy a tabulky (k dispozici ZDE)

» Nadstavbové kompoziční prvky – obrázky a schémata (k dispozici ZDE)

» Ortofotomapa (k dispozici ZDE)

» Layout (k dispozici ZDE)

» Mapový styl (k dispozici ZDE)

» Data, geodatabáze (k dispozici ZDE)

» Územní plán (k dispozici ZDE)

» Katastrální mapy (k dispozici ZDE)

» Tyflografické produkty (k dispozici ZDE)

» Staré mapy (k dispozici ZDE)

» Prezentace – teoretické základy autorského práva v kartografii a geoinformatice (k dispozici ZDE)