Výstupy a prezentace

Níže jsou k dispozici všechny dosavadní výstupy projektu, prezentace odprezentované na seminářích, setkáních a konferencích, postery i články a abstrakty.

»   Prezentace Autorské právo v kartografii a geoinformatice (GIVS 2014)

»   Prezentace Autorské právo v geodézii a kartografii (11. setkání geodetů 2014)

»   Poster Autorské právo v geografii (ČGS & SGS 2014)

»   Panelová diskuse Autorské právo v geografii (ČGS & SGS 2014)

»   Prezentace Autorsko-právní aspekty využívání datových zdrojů při tvorbě map

(ČGS & SGS 2014)

»   Prezentace Autorské právo a open data (GEPRO & ATLAS 2014)

»   Poster Autorské právo pro praxi (GIS Esri v ČR 2014)

»   Prezentace Autorské právo pro praxi (GIS Esri v ČR 2014)

»   Prezentace Autorská práva a (geo)data v mezinárodních souvislostech (seminář Autorské právo & Open data)

»   Prezentace Licencování geodat v rezortu ČÚZK (seminář Autorské právo & Open data)

»   Prezentace Standardizace a autorské právo (seminář Autorské právo & Open data)

»   Prezentace Otevřená data a jejich využití (seminář Autorské právo & Open data)

»   Prezentace Otevřená data a služby v rezortu ČÚZK (seminář Autorské právo & Open data)

»   Prezentace Problémy s licencováním prostorových dat (seminář Autorské právo & Open data)

»   Prezentace Workshop – open data (seminář Autorské právo & Open data)

»   Prezentace Autorské právo a Open data – úvod (seminář Autorské právo & Open data)

»   Prezentace Autorské právo při studiu a práci na univerzitě (seminář Autorské právo v akademické sféře)

»   Prezentace Poskytování dat a jejich použití (seminář Autorské právo v akademické sféře)

»   Prezentace Autorské právo v akademické sféře v praxi (seminář Autorské právo v akademické sféře)

»   Článek Autorské právo pro praxi (str. 7)

»   Článek Autorsko-právní aspekty využívání datových zdrojů při tvorbě map (s. 227)

»   Článek Autorsko-právní problematika v geografii (s. 148 a 253)

»   Prezentace z akce 50. Geodetické informační dny Brno Autorské právo: licence jako efektivní nástroj s mapovými podklady 

»   Článek ve sborníku 50. Geodetické informační dny Brno Autorské právo: licence jako efektivní nástroj s mapovými podklady 

»   Prezentace z akce Geoinformace ve veřejné správě 2015 Autorské právi v praxi: ukázkové příklady

»   Prezentace ze semináře pro Generální ředitelství HZS ČR Blok I

»   Poster prezentovaný na 21. kartografické konferenci Autorské právo v kartografii

»   Prezentace ze semináře Autorské právo: otázky a odpovědi (prezentace k dispozici ZDE)

»   Poster prezentovaný na konferenci GIS Esri Česká republika 2015 Metodika autorsko-právní ochrany GIS produktů

»   Poster prezentovaný na konferenci EuroCarto 2015 Licences and Open Data in Cartography

»   Abstrakt k posteru v digitálním sborníku konference EuroCarto Licences and Open Data in Cartography