O projektu

Projekt Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice byl iniciován na základě ohlasů a důležitých podnětů, které vzešly ze semináře Autorské právo v kartografii a  geoinformatice, který byl pořádán v roce 2011 na Katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci a kterého se zúčastnilo přes sto odborníků a zájemců z celé České republiky. Návrh projektu podpořili svým vyjádřením představitelé Zeměměřického úřadu (ZÚ), Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK),  Kartografické společnosti České republiky (KS ČR) a České asociace pro geoinformace (CAGI).

Projekt byl realizován s finanční podporou Technologické agentury ČR v rámci projektu Omega. Po skončení projetu je možné nadále kontaktovat řešitele s dotazy k tématu, náměty a informacemi. Problematice se samozřejmě budeme věnovat i po skončení realizace projektu tak, aby byly využity získané poznatky a výstupy.

Základní informace

Program:
TD – Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje „OMEGA“

Doba řešení:
leden 2014 – prosinec 2015

Hlavní řešitelka:
RNDr. Alena Vondráková, Ph.D.

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice v České republice prostřednictvím zvýšení informovanosti v řešené problematice. Kartografické práce, produkty geoinformatiky i poskytovaná nebo zpracovávaná data dotčených institucí (státní instituce, komerční firmy, orgány státní správy) jsou často zneužívána, avšak autoři kartografických vizualizací, GIS analýz nebo datových sad nemají dostatečné zastání v současně uplatňované legislativě pro to, aby mohli tento problém efektivně řešit, případně neznají účinné nástroje pro ochranu svých děl. Je možné najít efektivní nástroje a vhodná řešení, avšak to si žádá širokou odbornou diskusi s odborným zázemím, kdy výstupem budou konkrétní návrhy a doporučení. Projekt by měl tuto neutěšenou situaci vyřešit, poskytnou producentům kartografických děl a produktů z oblasti geoinformatiky vyhovující zázemí a tím napomoci zvýšení konkurenceschopnosti. Současně by se mělo zvýšit obecné povědomí o problematice tak, aby bylo zajištěno zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice v České republice.