Kontakt

Hlavní řešitelka projektu: RNDr. Alena Vondráková, Ph.D.

Adresa:

Katedra geoinformatiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 50
771 46 Olomouc
Kontaktní e-mail: apkg2014@gmail.com

Řešitelka projektu: alena.vondrakova@upol.cz

Kontaktní telefon: +420 585 634 517