Úvod

Problematikou autorských práv se v ČR zabývala dlouhou dobu řada odborníků v oboru kartografie a geoinformatiky. Z kolektivních uskupení jsou to především sdružení Nemoforum, Kartografická společnost ČR a Česká asociace pro geoinformace (CAGI). Po vydání publikace „Autorské právo v kartografii a geoinformatice“ (ISBN 978-80-244-3205-2, vydáno 2012) a uspořádání stejnojmenného semináře pod záštitou Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nastala poměrně bohatá odborná diskuse nad řešenou problematikou, což bylo následně hlavní myšlenkou návrhu řešeného projektu TA ČR TD020320 Zvýšení efektivity ochrany autorského práva  kartografii a geoinformatice.

V průběhu řešeného období let 2014–2015 byly na těchto stránkách postupně uveřejňovány odborné informace jako výstupy řešeného projektu. Portál funguje i nadále jako komunikační prostředek mezi řešiteli projektu a zájemci o výstupy projektu.