Seznam přihlášených účastníků

Seminář Autorské právo a Open Data

Praha, 9. 9. 2014

Aktualizováno k 3. 9. 2014

Bohdan Baron IPR Praha
Libuše Bažantová RWE Distribuční služby
Eliška Bradová IPR Praha
Hana Breiterová Česká geologická služba
Jan Brus Univerzita Palackého v Olomouci
Jan Cibulka Otevřená GeoInfrastruktura, o.s.
Jiří Čtyroký IPR Praha
Marek Drozdek Statutární město Opava
Miroslav Drozen VÚMOP, v.v.i.
Josef Dufek NET4GAS
Petr Dvořáček Zeměměřický úřad
Šimon Eismann Národní památkový ústav
Jitka Faugnerová CENIA
Klára Froňková Česká geologická služba
Aleš Gregor SŽDC
Vendula Hejlová UPOL
Zdenek Hoffmann GEPRO spol. s r.o.
Jiří Holas Královéhradecký kraj
Oldřich Holešinský ČR – Správa Národního parku České Švýcarsko
Petr Horák AFORTI IT s.r.o.
Šárka Horáková Wirelessinfo
Karel Janečka CAGI
Pavel Jeřábek Krajský úřad ÚK
Přemysl Jindrák Zeměměřický úřad
Hana Jirsová Pardubický kraj
Jakub Karas Upvision s.r.o.
Vojtěch Klecanda OSVČ
Jan Komárek ČZU
Michal Kubáň Fond Otakara Motejla
Eva Kubátová Ministerstvo vnitra
Lenka Kubíčková Zeměměřický úřad
Zdeněk Kučera AOPK ČR
Jana Kuchařová
Petra Kuchařová AOPK ČR
Martin Landa CVUT v Praze
Jana Leitgebová HZS Libereckého kraje
Aleš Létal Katedra geografie PřF UP
Viktor Levitus VÚV T.G.M.,v.v.i.
Jan Macura Západočeská Univerzita v Plzni
Petr Malina IPR Praha
Tomáš Marek Zeměměřický úřad
Jaroslava Matesová VÚGTK, v.v.i.
Jana Měřičková MO
Vitezslav Moudry CZU, FZP, KAGUP
Jindřch Mrázek ČEZ Distribuce, a.s.
Jaromír Nebřenský MŠMT
Renata Nováková Zeměměřický úřad
Lucie Patková ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Ella Pátková Městský úřad Kolín
Eva Pauknerová ČÚZK
Radek Petr časopis Zeměměřič
Václav Plíhal MENDELU
Jiří Poláček ČÚZK
Martina Poláková Hrdlička spol.s.r.o.
Lucie Prunarová IPR Praha
František Puršl Centrum pro regionální rozvoj ČR
Aleš Ruda Mendelova univerzita
Kateřina Růžičková VŠB-TU Ostrava
Pavel Rybecký Obec Bělotín
Tomáš Řezník Masarykova univerzita
Oldřiška Sedláčková AOPK ČR
Miroslava Sobková Svaz měst a obcí ČR
Pavla Sobotková INTERGEMS s.r.o.
Eva Sovjáková VÚV T.G.M. Praha
Petr Suk CleverMaps
Ivana Svatá ČÚZK
Leoš Svoboda Ing. Leoš Svoboda
Martina Svobodová Seznam.cz, a.s.
Jozef Škripko Seznam.cz
Miroslav Šlehofer M.B.A. Empire
Jiřina Šleichrtová Centrum pro regionální rozvoj ČR
Petr Šponar Český báňský úřad
Irena Švehlová Zeměměřický úřad
Milan Tomášek ZKI v Č. Budějovicích
Marta Toušková IPR Praha
Pavla Tryhubová Geosense sro
Leona Vlasáková ČHMÚ
Vítězslav Vlček Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Tomáš Vojtěchovský Vúmop v.v.i.
Alena Vondráková Univerzita Palackého v Olomouci
Jan Votrubec Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Jan Vrba AOPK
Tomáš Vybíral GEOREAL spol. s r.o.
Vladimír Weis Ministerstvo vnitra
Alena Zelenková Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Martina Zemanová Pražské vodovody a kanalizace a.s.
Růžena Zimová ČVUT – Fakulta stavební
Vojtěch Zvěřina GEPRO spol. s r. o.
Ludmila Žaludová Pražské vodovody a kanalizace, a.s.