Seminář Autorské právo v akademické sféře

Ve středu 26. listopadu 2014 se v Olomouci uskutečnil další seminář realizovaný pod záštitou projektu Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice, tentokrát se zaměřením na akademickou sféru – tvorbu a publikování kvalifikačních prací, možnosti šíření výsledků a výstupů, práci s datovými zdroji, ale také se zaměřením na tvorbu a publikování odborných publikací, studií a příspěvků.

Místo konání: učebna S3, Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 50, Olomouc (ZDE)

Prezentace jsou k dispozici pod odkazy v programu.

Program semináře

registrace od 9:30

10:00–10:15 – Zahájení 

10:15–11:45 – I. blok přednášek 

JUDr. Michal Hudeček (advokát) – Autorské právo v praxi

  •  úvod do autorského práva, význam pro praxi

Mgr. Lucie Vodičková (Právní oddělení UP) – Autorské právo při studiu a práci na univerzitě (prezentace ZDE)

  • zaměření na použití dat a datových zdrojů v kvalifikačních pracích, ve výuce, jejich zpracování a možnosti publikování výsledků, komerční využití

11:45–12:30 – přestávka

12:30–14:00 – II. blok přednášek

Ing. Renata Nováková, JUDr. Lenka Kubíčková (Zeměměřický úřad) - Poskytování dat a jejich použití

  •  poskytování dat a služeb se zaměřením na jejich využití v akademické sféře

RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. (Katedra geoinformatiky UP) - Autorské právo v akademické sféře v praxi (prezentace ZDE)

  • vzdělávání studentů, akademická praxe

14:00–14:15 – přestávka

14:15–15:45 – Workshop a diskuse

  • odpovědi na předem zaslané náměty a dotazy, rozbor ukázkových příkladů a postupů

15:45–16:00 – Zakončení semináře

 

Označeno v Novinky a akce